•  
 • Organizator:
  FPAKE

Kongres Uniwersytetów Dziecięcych


Baza kontaktów

Jednym z celów Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych jest budowanie i wzmacnianie więzi łączących uniwersytety dziecięce z całej Polski. Baza kontaktów jest narzędziem, które ma ułatwić nawiązywanie współpracy i wymianę ciekawych pomysłów.

Dostęp do bazy jest przyznawany jedynie osobom zgłoszonym za pośrednictwem poniższego formularza, które po rejestracji otrzymują prawo do edycji listy danych kontaktowych w bazie.

Serdecznie zachęcamy do rejestracji w bazie!

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, stopnia naukowego, adresu poczty elektronicznej) w celu korzystania z bazy kontaktów uniwersytetów dziecięcych prowadzonej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa), zwana dalej Administratorem lub Fundacją;
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia bazy kontaktów Uniwersytetów Dziecięcych i komunikowania się z między uczestnikami.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – realizacja zadań w interesie publicznym (realizacja zadań statutowych Fundacji).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z rejestracją w bazie kontaktów UD będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 • Dane będą udostępniane wyłącznie uczestnikom zarejestrowanym w bazie kontaktów oraz podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa; Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można wysłać drogą e-mailową na adres: biuro@fundacja.edu.pl;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Kontakt

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150
www.fundacja.edu.pl
Polityka prywatności »

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496